Konavoska kronika
Utorak, 29.05.2012

Na službenim stranicama općine Konavle naletili smo na jedan zanimlji tekst pa ga evo prenosimo u cjelosti:"Održana prva radionica u projektu za Sniježnicu i Konavosko polje u sklopu projekta „Planiranje upravljanja Natura 2000 područjima. - NATURA MANMON", koji ima za cilj očuvanje biološke raznolikosti, doprinos održivom upravljanju i monitoringu odabranih Natura 2000 područja u Republici Hrvatskoj, u Čilipima je održana prva radionica s dionicima „Planiranje upravljanja Natura 2000 područjem Sniježnica i Konavosko polje." Uvodne pozdrave u ime Županije i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području DNŽ, prisutnima su uputile Nikolina Šišić, v.d. pročelnice Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša i Marija Crnčević, ravnateljica Javne ustanove. Pored predstavnika Županije i Javne ustanove, Ministarstva zaštite okoliša i prirode te Državnog zavoda za zaštitu prirode, radionici su prisustvovali predstavnici DUNEA-e, Zavoda za prostorno uređenje DNŽ, Općine Konavle, Mjesnih odbora Općine Konavle, Turističke zajednice Općine Konavle, Hrvatskih šuma i voda, Županijske uprave za ceste, nevladinih udruga i udruga s područja Općine Konavle. Nakon obrazloženja ciljeva i programa radionice slijedile su dvije prezentacije „Planiranje upravljanja u Natura 2000 područjima - Sniježnica i Konavosko polje" i „Prezentacija vrsta i ekoloških zahtjeva vezanih za njihovo povoljno stanje očuvanosti." Tijekom drugog dijela radionice, sudionici su imali priliku, uvažavajući dosadašnje iskustvo i poznavanje spomenutog područja, identificirati vrijednosti Sniježnice i Konavoskog polja te analizirati korištenje istog područja. Rezultati prikupljeni tijekom prve radionice koristit će se prilikom obrade podataka i njihovom implementiranju u konačan dokument Plan upravljanja Sniježnicom i Konavoskim poljem.